logo


  • youtube
  • twitter
  • facebook
  • blog

Intensius i Workshops


Febrer 2018

Dansateràpia. El moviment com a metàfora.*

Dissabte 24, a 14 i 15:30 a 19:30h / Diumenge 25, a 14 i 15:30 a 17:30h

Núria Banal i Álvaro Prats Bertomeu

Amb un recorregut de més de 50 anys, la Dansateràpia s’ha establert com un mètode de treball psicoterapèutic basat en la dansa i el moviment com a eines per facilitar la integració emocional, cognitiva, física i social de l’individu.

Aquesta formació permetrà, per una banda, endinsar-nos i experimentar aquest mètode, i per l’altra, conèixer i reflexionar sobre les seves aplicacions terapèutiques amb diferents col·lectius.

* Aquest monogràfic pertany al Cicle Arts del Cos, Educació i Salut. + Informació i preus.

 

Març 2018

Dansa i Processos Creatius. El cos sent, aprèn i crea.*

Dissabte 17, 10h a 14h i 15:30h a 19:30h / Diumenge 18, 10h a 14h i 15:30h a 17:30h

Núria Banal

Existim en el cos i en dansar descobrim noves maneres de viure, veure i comprendre el món. Proposem la dansa com a llenguatge artístic i educatiu accessible a tothom. Una experiència integral on totes les capacitats es posen en acció, que ens acompanya des dels primers als darrers moments de la vida. Durem a terme un recorregut per viure la dansa des de la realitat corporal pròpia; i copsar com amb ella ampliem la percepció, enriquim la comprensió del món intern i extern, potenciem la creativitat i eduquem cos, emocions, ment.

Treballarem de manera integrada la disciplina de la dansa lliure (Malkovsky) i la metodologia de la dansa creativa. Amb tècniques senzilles de la primera explorarem el moviment musical respirat, respectuós de l'estructura corporal. La dansa creativa ens aportarà un marc per a dur a terme processos de improvisació i creació amb el cos propi, l'espai i l'altre, la música i l'imaginari. Es tracta que cada participant trobi camins per aplicar a l'àmbit educatiu, de la salut i la intervenció social.

* Aquest monogràfic pertany al Cicle Arts del Cos, Educació i Salut. + Informació i preus.

 

Abril 2018

Cos i Plasticoteràpia. Interrelacions Cos-Espai.*

Dissabte 7, 10h a 14h i 15:30h a 19:30h / Diumenge 8, 10h a 14h i 15:30h a 17:30h

Núria Banal i María A. Navarro

En Artteràpia la producció d'imatges i objectes artístics s'utilitza per ajudar a restablir la capacitat natural de l'individu per relacionar-se amb si mateix i amb el món que li envolta de forma satisfactòria. Les imatges i objectes artístics creats en un entorn segur i en presència de l'artterapeuta possibiliten la contenció, expressió, exploració i resolució d'emocions.

La respiració, l'expressió, la dansa a l'espai, en relació amb l'altre... Ampliar la presència, la mirada,... Les disciplines que recolzen aquest procés són la Dansa i Expressió Corporal, l'Art Plàstic i la Instal·lació.

* Aquest monogràfic pertany al Cicle Arts del Cos, Educació i Salut. + Informació i preus.

 


Educació Física Creativa. Cap a una Ed. Física Integral.*

Dissabte 21, 10h a 14h i 15:30h a 19:30h / Diumenge 22, 10h a 14h i 15:30h a 17:30h

Vicenç Cánovas i Álvaro Prats Bertomeu

Amb Educació Física Creativa volem apel·lar a la importància dels processos innovadors, creatius i transformadors en el procés d’ensenyament-aprenentatge de les capacitats físiques i motrius. Aquesta proposta es situa dins un marc global que treballa cap a una Educació Física més integral i de qualitat, on el focus de treball és la pròpia persona i seu desenvolupament físic, psicològic i social.

Així doncs, en aquesta formació es treballa sobre aquest substrat de la creativitat a l’Educació Física apel·lant a la creació de situacions motrius inspirades en la dansa i les arts escèniques per generar noves conductes motrius més integradores.

* Aquest monogràfic pertany al Cicle Arts del Cos, Educació i Salut. + Informació i preus.

 

Maig 2018

Performance Art. Art d'Acció aplicat a l'Educació i la Salut. *

Dissabte 12, 10h a 14h i 15:30h a 19:30h / Diumenge 13, 10h a 14h i 15:30h a 17:30h

Álvaro Prats Bertomeu

El performance art dóna valor al cos, a qualsevol mena de cos, i el fa present en una acció. Aquesta acció, per més ínfima i terrenal que sigui, de sobte agafa importància, significa, commou. Tot cos pot ser poètic, tot cos pot comunicar i evocar, tot cos pot moure i commoure.

En aquesta formació, doncs, es posa en valor el propi cos i es fomenten i experimenten les seves capacitats poètiques, creadores i comunicatives inherents. Finalment, es reflexiona sobre els paradigmes del cos en la nostra cultura i sobre les aplicacions del performance art en entorns educatius i terapèutics.

* Aquest monogràfic pertany al Cicle Arts del Cos, Educació i Salut. + Informació i preus.

 

Juny 2018

El teatre com a eina educativa.*

Dissabte 2, 10h a 14h i 15:30h a 19:30h / Diumenge 3, 10h a 14h i 15:30h a 17:30h

David Martínez

En aquesta formació explorarem a escala individual i grupal quins aprenentatges es poden generar quan juguem des del moviment i la teatralitat. I quines són les eines que ens poden ser més útils a l'aula.

El teatre ens ofereix múltiples possibilitats per ser aplicades en un aprenentatge de qualitat on el cos és el protagonista, implicant a la persona de manera holística. Un ús conscient del cos és clau per millorar l'educació en totes les àrees i en totes les edats. Una educació viva; dinàmica i mutable és un camí apassionant que ens permet interactuar des del moviment de què passa al món i el que ens passa a nosaltres. Una educació inquieta, que busca generar preguntes en un trànsit constant de l'individu i el col·lectiu.

* Aquest monogràfic pertany al Cicle Arts del Cos, Educació i Salut. + Informació i preus.

 

 

 

 

 

 

 

© marabal.org | C/ Bòbila 7-9, Poble Sec (Barcelona)
Tel. 93 442 19 82 | marabal@marabal.org