logo


  • youtube
  • twitter
  • facebook
  • blog

Intensius i Workshops


Abril 2018

 

Educació Física Creativa. Cap a una Ed. Física Integral.*

Dissabte 21, 10h a 14h i 15:30h a 19:30h / Diumenge 22, 10h a 14h i 15:30h a 17:30h

Vicenç Cánovas i Álvaro Prats Bertomeu

Amb Educació Física Creativa volem apel·lar a la importància dels processos innovadors, creatius i transformadors en el procés d’ensenyament-aprenentatge de les capacitats físiques i motrius. Aquesta proposta es situa dins un marc global que treballa cap a una Educació Física més integral i de qualitat, on el focus de treball és la pròpia persona i seu desenvolupament físic, psicològic i social.

Així doncs, en aquesta formació es treballa sobre aquest substrat de la creativitat a l’Educació Física apel·lant a la creació de situacions motrius inspirades en la dansa i les arts escèniques per generar noves conductes motrius més integradores.

* Aquest monogràfic pertany al Cicle Arts del Cos, Educació i Salut. + Informació i preus.

 

Maig 2018

Performance Art. Art d'Acció aplicat a l'Educació i la Salut. *

Dissabte 12, 10h a 14h i 15:30h a 19:30h / Diumenge 13, 10h a 14h i 15:30h a 17:30h

Álvaro Prats Bertomeu

El performance art dóna valor al cos, a qualsevol mena de cos, i el fa present en una acció. Aquesta acció, per més ínfima i terrenal que sigui, de sobte agafa importància, significa, commou. Tot cos pot ser poètic, tot cos pot comunicar i evocar, tot cos pot moure i commoure.

En aquesta formació, doncs, es posa en valor el propi cos i es fomenten i experimenten les seves capacitats poètiques, creadores i comunicatives inherents. Finalment, es reflexiona sobre els paradigmes del cos en la nostra cultura i sobre les aplicacions del performance art en entorns educatius i terapèutics.

* Aquest monogràfic pertany al Cicle Arts del Cos, Educació i Salut. + Informació i preus.

 

Juny 2018

El teatre com a eina educativa.*

Dissabte 2, 10h a 14h i 15:30h a 19:30h / Diumenge 3, 10h a 14h i 15:30h a 17:30h

David Martínez

En aquesta formació explorarem a escala individual i grupal quins aprenentatges es poden generar quan juguem des del moviment i la teatralitat. I quines són les eines que ens poden ser més útils a l'aula.

El teatre ens ofereix múltiples possibilitats per ser aplicades en un aprenentatge de qualitat on el cos és el protagonista, implicant a la persona de manera holística. Un ús conscient del cos és clau per millorar l'educació en totes les àrees i en totes les edats. Una educació viva; dinàmica i mutable és un camí apassionant que ens permet interactuar des del moviment de què passa al món i el que ens passa a nosaltres. Una educació inquieta, que busca generar preguntes en un trànsit constant de l'individu i el col·lectiu.

* Aquest monogràfic pertany al Cicle Arts del Cos, Educació i Salut. + Informació i preus.

 

 


 

Introducció al Cabaret

Dissabte 16 de Juny , de 10 a 14 h, i de 15 a 19 h (una hora per dinar)

Ester Lòpez

El Cabaret transforma. Empodera. Allibera. Ofereix un camí de creació en què treballem el concepte de gènere, la desinhibició, la sensualitat, la transgressió...

Des de diverses tècniques de treball corporal, trobarem la disponibilitat i la presència per estar a l'escenari. I abordarem la creació de peces coreografiades des de la improvisació i les necessitats de cada persona i del grup.

Un espai de creació i diversió, per a totes les edats i tots els públics. Amb o sense experiència en Arts Escèniques.

Destinataris

Persones amb o sense experiència en Arts Escèniques, que desitgen experimentar amb el Cabaret, descobrir aquest gènere i incorporar eines per pujar a un escenari.

Objectius i plantejament

Una proposta de creació escènica que també vol ser un espai de diversió i d'alegria, de deixar anar, d'alliberar-se i de gaudi.

No copiarem ni reproduirem coreografies ja existents, sinó que reinterpretarem el gènere a la manera del grup.

I com a objectiu fonamental, enfocarem les classes perquè els/les alumnes visquin la creació escènica com a camí de descoberta personal, independentment del resultat.

Continguts

• Els fonaments del gènere:

o Moviment global vs. Moviment localitzat. La pulsació del Cabaret.

o Desplaçaments en línia i en fila.

o L’individu i el grup: desplaçaments grupals amb figures

o Creació de figures bàsiques: el rombo, el triangle…

o Moviment a cànon

 • Treball amb objectes (que hauran de portar els alumnes)

o Barret

o Bastó

o Boa

o Cadira

 • Coreografies bàsiques grupals

• Treball amb peces musicals clau extretes dels grans cabarets: Cabaret, Chicago...

 

 

 

 

 

 

 

© marabal.org | C/ Bòbila 7-9, Poble Sec (Barcelona)
Tel. 93 442 19 82 | marabal@marabal.org