logo


  • youtube
  • twitter
  • facebook
  • blog

Teatre: Formació Contínua / Laboratori Creatiu


Dijous de 20:30 a 22:30h

Aportació:

60 € mes / 160 € trimestre (1 curs) / Més d'un curs, consulteu Preus i Condicions

El 3er Nivell de formació teatral es planteja com un espai de laboratori creatiu per integrar en l’instrument de l’actor i de l’actriu tots els coneixements adquirits en el 1er i 2on nivells. És un espai per posar-los en pràctica de forma regular i repetida per mitjà de l’assaig d’escenes.

En aquest curs s’aprofundeix en el fet de l’artista interior i se li dóna un espai d’expressió i afiançament.

Cada trimestre del curs serà destinat a la preparació d’escenes teatrals o petits treballs de creació, que seran mostrats en públic.

El curs es pot realitzar per si sol (2 h setmanals de classe), sempre i quan s'hagi cursat la Iniciació al Teatre i Teatre Aprofundiment, o l'alumne, prèvia entrevista amb el professor, acrediti l'experiència suficient.

Les persones que estiguin interessades en una major immersió en la formació (més hores durant 1, 2, 3 o més anys), poden incorporar-se al Pla Formatiu de Teatre.

 

Professor: Òscar Xavier Galindo

© marabal.org | C/ Bòbila 7-9, Poble Sec (Barcelona)
Tel. 93 442 19 82 | marabal@marabal.org