logo


  • youtube
  • twitter
  • facebook
  • blog

Calendari, metodologia, principis i beneficis


CALENDARI

A- Classe setmanal: Dijous, de 19’30 a 21’30 h. Inici: 15 d’octubre 2015. Final: 2 de juliol del 2016.

B- Monogràfics: 5 monogràfics de 8 h cadascun + cap de setmana de tancament (11 h):

21 de novembre 2015: Moviment Conscient.

30 de gener 2016: Dansa Teatre.

27 de febrer: Contact.

9 d’abril: Cos, Música i Ritme

29 de maig: Pedagogia i supervisió grupal

2 de juliol: Jornada de tancament

C- Tutories i acompanyament en projectes: Tutories (una a dos per trimestre). Acompanyament en projectes sòcioculturals propis de l’entitat (comunitaris, joves, hospitals, Fformacions...)

D- Creacions col·lectives: Muntatge i presentació de les creacions davant de públic a determinar. Espai d’assaig.

 

METODOLOGIA

Marabal i els seus professionals han sistematitzat, després d’anys de praxis, el procés de creació col·lectiva amb les seves fases, ímputs, aproximacions i excepcions. L’estructuració del procés, des de l’anàlisi del context fins a l’avaluació, és una guia que permet al dinamitzador/a jugar amb la subjectivitat de l’acció creativa i adaptar-se així a les necessitats canviants de les persones i del grup.

Es plantegen 5 recorreguts pràctics per 5 processos de creació, dos dels quals de llarga durada i tres de curta durada. En tots els casos seran compartits amb les comunitats que els grup desitgi. En acabar cada recorregut es faran sessions de teoria activa per sistematitzar i contextualitzar el contingut treballat.

Durant la formació es realitzaran pràctiques breus en diferents projectes de l’organització i després es poden plantejar pràctiques de més llarga durada.

 

PRINCIPIS

Què és per a nosaltres un procés de creació comunitària? Entenem l’acte de creació com un conjunt de fases complementàries, cadascuna amb les seves característiques sòcioeducatives, que permeten un treball en profunditat amb els/les “artistes”. Un procés de creació pot ser molt breu o llarg, però sempre té per objectiu verbalitzar amb el cos i/o la veu opressions, necessitats, conflictes, voluntats, desitjos, etc.

Autors com Paulo Freire, Augusto Boal, George La Ferrière i François Matarrasso, entre d’altres, són els que ens inspiren en la nostra concepció del pedagog artista receptor del saber dels individus que formen un col·lectiu.

 

BENEFICIS

Hi ha molts beneficis en les persones i els col·lectius a l’hora d’aplicar el teatre comunitari o col·laboratiu:

 

REFERÈNCIES

La nostra manera de fer beu de diverses fonts metodològiques que, amb la praxis, s’han anat relacionant, permetent així una acció artística comunitària adaptada a cada moment.

Alguns referents són bàsics i clars:

Teatre de l’Oprimit, amb totes les seves variants actuals i holístiques.

Recursos i Pedagogia teatral clàssica.

Matx improvisació.

• Joc dramàtic i teatre de carrer.

 

 

© marabal.org | C/ Bòbila 7-9, Poble Sec (Barcelona)
Tel. 93 442 19 82 | marabal@marabal.org