logo


  • youtube
  • twitter
  • facebook
  • blog

Arteràpia: Les Arts del Cos com a camí de transformació


La Formació en ARTeràpia se centra en les Arts del Cos: dansa i teatre, tot establint interrelacions amb la plàstica, l’escriptura, el so i la música. L’eix metodològic és l’acompanyament sense judicis ni interpretacions, i l’experiència en el potencial transformador dels processos creatius, posant el focus en els productes artístics en si mateixos. A partir de l’experiència,  es du a terme la reflexió personal, teòrica i d'aplicació al perfil professional.

S’adreça a totes les persones interessades en l’ARTeràpia tant a títol personal com professional. Es tracta tant de comprendre l’enfocament metodològic de l’ARTeràpia, com d’aprofundir en el propi potencial creatiu, per integrar-lo a la pròpia realitat. Clarificant les possibilitats i límits d’aplicació als àmbits de l’educació, la salut, l’art i/o la intervenció social.

La Formació parteix de la metodologia de Jean Pierre Klein i està oberta a altres enfocaments que aporten punts de vista enriquidors. Consta d’una part presencial i vivencial, amb reflexió a partir de la pràctica, i una part de reflexió teòrica online entorn als continguts teòrics de l'ARTeràpia i la seva aplicació.

Cal concertar entrevista previa a marabal@marabal.org

 

CALENDARI I CONTINGUTS

Del 25 de novembre de 2017 al 12 de Maig 2018 (consulteu aquí calendari detallat).

El programa proposa un recorregut per experimentar, i reflexionar sobre, un procés continuat de transformació creativa de producció en producció. El mòduls de dansa i teatre, interrelacionats amb so, musica, plàstica i escriptura, tenen un fil conductor propi i alhora formen entre ells una unitat coherent. Tant el mòdul de dansa com el de teatre conclouen en una producció creativa final. 

Sessions presencials (vivència i metodologia): 8 caps de setmana, dissabte de 10 a 14 i de 15:30 a 18:30 i diumenge de 10 a 14. I un dissabte de tancament de 10 a 15 hores (93 hores lectives presencials).

Reflexió teòrica online al llarg de tot el curs (25 h lectives online)

Tutories individuals i supervisió (5 h)

Treball personal: llibre d'artista ( Diari Creatiu) i treball de reflexió (25 h).

Total hores: 148 h 

Aportació: 750 €. Cal ser soci/a de Marabal (consulteu condicions aquí).

Coordinació: Núria Banal.

Professorat: Núria Banal, Òscar Galindo, Mario Robles, María Amparo Navarro, Álvaro Prats Bertomeu.

 

CALENDARI DETALLAT

SESSIONS PRESENCIALS  

25/26 Novembre. Presentació: Marc teòric i regles de la Formació. Dansa creativa:                                Presència, qualitats energètiques. Visible i invisible.

16/17 Desembre.  Dansa creativa. El cos com a metàfora. Plasticoterapia. El rastre del                           cos.

13/14 Gener.      Escriptura creativa. L'èpica de la dansa. Dansa creativa. Creació                                instantània.

03/04 Febrer.      Performance. El cos en acció com a símbol. Anàlisi de casos

24/25 Febrer.      Instal·lació dansada. Poema del cos i l'espai.

17/18 Març.        Teatreteràpia. Personatge corporal i màscara. Anàlisis de casos

07/08 Abril.        Teatreteràpia i Escriptura creativa. Personatge indirecte i guió.                                  Anàlisis de casos.

21/22 Abril.         Integració de paisatges i personatges.

12 Maig.             Dissabte de tancament. Elaboració del procés. Presentació Diari                                  Creatiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© marabal.org | C/ Bòbila 7-9, Poble Sec (Barcelona)
Tel. 93 442 19 82 | marabal@marabal.org