logo


  • youtube
  • twitter
  • facebook
  • blog

Curs 1. ARTERÀPIA: Joc, cos i creació.


Del 3 al 7 de juliol de 2017. De 10 a 13 hores.

Formadora: Núria Banal. Mª Amparo Navarro

El joc com a manifestació de la capacitat creadora primària és el punt de partida de tota creació vital, cultural, artística.

Proposem un recorregut amb el joc amb el cos propi amb l'espai i en el si del grup. La dansa, la música i els materials plàstics ens acompanyaran a fer visible l'invisible, a gaudir i a crear. Les primeres expressions espontànies s'aniran transformant fins a consolidar-se en una creació individual i col·lectiva que desvetllarà noves possibilitats tant de l'individu com del grup.

L'objectiu principal és trobar en l'escolta, els processos creatius, i la metodologia de l'Arteràpia eines per aplicar a la vida quotidiana pròpia, la tasca socioeducativa i artística.

S'explora, com a metodologia, el joc com a punt de partida de la creació, així com les regles d'escolta, respecte, no judici i simbolització, imprescindibles per l'acompanyament dels processos creatius.

  

Objectius

• Obtenir recursos de l’Arteràpia per a l’àmbit socioeducatiu i la vida quotidiana.

• Explorar la metodologia del treball a través dels processos de joc creatiu amb el cos, la plàstica, el so i l’escriptura,  per transformar dificultats, bloquejos i estereotips.

• Recuperar el joc com a punt de partida de la tasca creativa en la educació, l’art i la vida.

• Assolir estratègies d’escolta i no judici per l’acompanyament de l’altre i d’un mateix.

• Generar espais de reflexió i d’intercanvi

 

Continguts

• Fonament, marc teòric i metodològic de l’Arteràpia.

• Diferència entre l'art com a mediació i l'arteràpia: límits i possibilitats.

• Jocs i dinàmiques per fomentar els processos creatius.

• Creació de noves simbolitzacions com a eina de transformació creativa.

• Interrelació disciplines: cos, art plàstic, so i escriptura.

• Cos, música i art en l’educació cognitiva i emocional.

• Creativitat i ressolució de conflictes.

 

© marabal.org | C/ Bòbila 7-9, Poble Sec (Barcelona)
Tel. 93 442 19 82 | marabal@marabal.org